top of page
Old Study

Av personer med NPF
För personer med NPF

 

NPF i Fokus är en kamratcirkel där vi diskuterar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism, Touretts syndrom, tvångssyndrom).

bottom of page