Old Study

Av personer med NPF
För personer med NPF


NPF i Fokus är en kamratcirkel där vi diskuterar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism, Touretts syndrom, tvångssyndrom). Vi har ibland temakvällar och föreläsare efter önskemål.